Услуги

Озеленяване изграждане Затревяване с тревни смески
Зачимяване, полагане на тревен чим Хидропосев
Строителство на спортни терени Поддръжка на спортни терени
Реконструкция на спортни терени Поливни системи
Ландшафтно проектиране Фън Шуй градини
Озеленяване поддръжка Професионални консултации